Geen bomenkap in de Haarlemmerhout. De burgers willen het niet. Klaar!


Haarlemmers willen niet dat er in de Haarlemmerhout bomen worden gekapt voor parkeerplaatsen bij Dreefzicht. De petitie om dat duidelijk te maken is ruim 20.000 keer ondertekend. Tijdens de Raadsvergadering van 29 mei is er mede namens TROTS Haarlem een motie ingediend: ‘Kappen noĆ» met plan Dreefzicht’. We verzoeken het college hierin om dit ontwerp voor Dreefzicht terug te trekken. De Haarlemmerhout is een groen Rijksmonument, dat moet beschermd worden.

Wethouder Snoek geeft aan dat er nog discussie is over hoeveel bomen het nu precies gaat en stelt voor om er gezamenlijk te gaan kijken. Sander van den Raadt verbaast zich hierover. Het gaat er niet om of het een boom meer of minder is, er mag geen enkele boom gekapt worden. Het voorlopige ontwerp moet van tafel. Er is een grote groep Haarlemmers die nu al aangeeft dit niet te willen. Sander meldt voor de duidelijkheid nog maar even waar het over gaat:

“We zijn hier voor de burgers en de burgers die willen het niet. Klaar!”

Helaas is de motie niet aangenomen vanwege te weinig steun van de andere partijen. TROTS Haarlem blijft de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen!