TROTS stelt vraag over telfout bij stembureau

Stemmen met rood potloodWe hebben allemaal in de krant kunnen lezen dat er tijdens de Europese Parlements­verkiezingen bij een stembureau in Haarlem-Noord iets fout is gegaan. Tijdens het Vragenuur in de Raadsvergadering van 29 mei informeert Sander van den Raadt wat er is mis gegaan en hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Burgemeester Wienen geeft aan dat er inderdaad een stembureau in Haarlem was waar iets ernstig is fout gegaan. Op de tellijsten van dit stembureau waren 100 stemmen meer aangegeven, dan dat er daadwerkelijk aan stembiljetten beschikbaar was. Aangezien het om precies 100 stemmen gaat is het vermoedelijk een kwestie van een verkeerde telling, alleen is dit op het stembureau zelf niet gecorrigeerd. De Kieswet voorziet er bij verkiezingen als deze in dat een eventuele hertelling niet bepaald wordt door het hoofdstembureau, maar door het centraal stembureau. De gegevens met de bevindingen zijn daarheen gestuurd.

Op de vraag van Sander of er geteld is mét of zonder deze fout van 100 stemmen, antwoord de burgemeester dat de stemmen zijn vastgesteld zoals aangeleverd. Er is in het proces verbaal opgenomen dat er hierbij 100 stemmen meer zijn geteld dan er stembiljetten zijn uitgegeven.