TROTS Haarlem wil uitbreiding wmo-ondersteuning

wmoTROTS Haarlem vindt dat de wmo-voorzieningen in orde moeten zijn voor mensen die wat hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Expert Peter W.M. de Pragter van van wmo.team schreef onderstaand standpunt voor TROTS Haarlem. Eerdaags zal dit integraal aan ons partijprogramma worden toegevoegd.
Hier weer een expert bijdrage, dit keer over WMO door Peter de Pagter van wmo.team   (ja die punt er tussen haha)
​​Sinds een paar jaar bestaan er eigenlijk geen bejaardenhuizen meer. De overheid wil dat burgers zo lang als mogelijk thuis blijven wonen. Om dat mogelijk te maken, heeft het gemeentebestuur vanaf 1 januari 2015 de opdracht om allerlei voorzieningen aan te bieden aan mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfredzaam te blijven.
 
In Haarlem lag de nadruk met name bij het verstrekken van huishoudelijke ondersteuning. De gemeente is door de rechter op de vingers getikt. Het college dient niet alleen voldoende ondersteuning te bieden bij het schoonmaken van het huis, maar in voorkomende gevallen ook bij het bereiden van voedsel, het verzorgen van de was, het doen van boodschappen en het verzorgen van huisgenoten. Al deze aspecten horen thuis onder de noemer van het doen van het huishouden (eerste resultaatsgebied).
 
Andere resultaatgebieden gaan over het verstrekken van voorzieningen die het mogelijk maken om je te kunnen bewegen in en om de woning (tweede resultaatsgebied), het verstrekken van voorzieningen voor het vervoer binnen de stad en de regio  (derde resultaatsgebied) en het verstrekken van voorzieningen voor de sociale participatie, voorkomen van eenzaamheid (vierde resultaatsgebied).
 
Momenteel ligt de aandacht van het gemeentebestuur met name bij het verstrekken van maatwerkvoorzieningen aan mensen die veel zorg nodig hebben. Onvoldoende aandacht is er voor mensen die nog geen uitgebreide ondersteuning nodig hebben, voor mensen die met algemene voorzieningen geholpen kunnen worden. Denk aan de Haarlem Sjopper. Dit is een voorziening die mensen helpt bij het doen van boodschappen (burgers worden met een busje opgehaald, worden geholpen bij het doen van boodschappen, nemen samen een kopje koffie en worden vervolgens naar huis gebracht). Dit soort algemene voorzieningen zouden door de gemeente aan mensen die langzaam onder de werking van de Wmo komen, toegekend moeten worden.
 
Gedwongen door rechtszaken gaat de gemeente de bestaande Wmo-verordening aanpassen. Aanpassen in de zin dat de gemeente meer aandacht gaat schenken aan andere behoeften dan uitsluitend de zorg voor de woning. Daarnaast gaan er algemene voorzieningen komen die het mogelijk maken dat mensen in een vroeg stadium de beschikking kunnen krijgen over algemene voorzieningen om hun zelfredzaamheid op peil te houden.
 
Trots Haarlem gaat de ontwikkelingen rond het opzetten van een nieuwe verordening en het verstrekken van algemene voorzieningen kritisch volgen en komt zo nodig met initiatieven. Voorkomen dient te worden dat Haarlem tientallen miljoenen overhoudt op de gelden die vanuit het Rijk verstrekt worden voor de zorg aan kwetsbare Haarlemmers.