“Wijkagent moet terug de wijk in”

top 5 kleinTROTS Haarlem wil dat de wijkagent de ruimte krijgt om minstens 80% van zijn tijd in zijn eigen wijk aanwezig te zijn. Vandaag de dag is dit nog maar 30%. Veiligheid is een speerpunt in het partijprogramma van TROTS Haarlem, de partij pleit daarom ook onder meer voor heropening van het politiebureau in Schalkwijk.

Wijkagent
TROTS Haarlem wil niet alleen dat de wijkagent meer tijd in zijn eigen wijk kan doorbrengen, maar ook dat er onderzocht wordt of één wijkagent per 5000 inwoners nog voldoende is. “Sommige wijken kunnen wel een groter zwaarteniveau hebben dan anderen, bijvoorbeeld omdat de ene wijk vooral een woonwijk is terwijl de andere wijk scholen en gemeenschappelijke instellingen zoals een verslaafdenkliniek en daklozenopvang heeft”, stelt lijsttrekker Sander van den Raadt. TROTS Haarlem vreest dat wijkagenten met een hoge werkdruk te maken krijgen.

Schalkwijk
TROTS Haarlem vindt dat één centraal politiebureau in Haarlem niet rechtdoet aan de problemen in verschillende wijken. De partij pleit daarom voor pop-up politiebureaus met een wekelijks spreekuur in buurthuizen of leegstaand vastgoed van de gemeente. Daarnaast zou het politiebureau in Schalkwijk heropend en dag en nacht bezet moeten worden.

Meer aandacht voor veiligheid
Het pleidooi van TROTS Haarlem is opgenomen in het partijprogramma. Hier pleit de partij voor onder meer cameratoezicht op risicoplekken, de terugkeer van sus-teams om het nachtleven in goede banen te leiden en harde aanpak van huiselijk geweld. In 2006 startte TROTS Haarlem een pilot met WhatsApp buurtpreventie in Boerhaavewijk. Veiligheid is nog steeds een speerpunt van de partij, die daarom ook pleit voor uitbreiding en gemeentelijke ondersteuning van de buurtpreventie.