Haarlem rookbewust en tabaksarm de toekomst in

Een visie op de toekomst
Met ingang van 2020 zal alle verkoop van rookwaren worden gestopt in Haarlem, met uitzonderingen van de nog te openen rookhuizen en de reeds bestaande coffeeshops. In 2040 zullen ook de nog te openen rookhuizen hun deuren weer sluiten.
Hiermee wordt dus de verkoop van tabaks- en aanverwante artikelen verboden bij tankstations,
kiosks, automaten, magazine-stores etc. Ook tabakswinkels zullen sluiten. Het kopen van tabaksartikelen alsmede het nuttigen daarvan mag in speciaal daarvoor geopende horeca; rookhuizen. Hier kan gerookt worden, hier kan ook tabak worden aangeschaft. Het is mogelijk een drankvergunning aan te vragen voor deze gelegenheden, met daaraan een sterke gedragscode. Het gaat hierbij namelijk om het eventueel nuttigen van een alcoholische versnapering bij het geliefde roken. Het gaat hier niet om een café waar gerookt kan worden.
In 2018 en 2019 zullen duidelijk afspraken moeten worden gemaakt met de huidige
verkooppunten.
Algemeen bekend is dat de marge op rookwaren zeer miniem tot bijna nihil is. Op die basis hoeft er dus financieel niet veel gecompenseerd te worden. Toch is het voor een aantal bedrijven het bestaansrecht. Terwijl de winsten ergens anders vandaan komen zijn het de rookwaren waar de klanten voor binnenkomen. Tevens zullen er contracten en vergunningen opgesteld moeten worden in die anderhalf jaar. Wanneer jij als ondernemer bereid bent geld te investeren in een rookgelegenheid omdat deze nieuwe lokale verordeningen je beperken of juist mogelijkheden bieden, moet je wel de zekerheid hebben dat je een aantal jaar gegarandeerd aan de slag kunt.
Huidige wetten op het gebied van roken worden binnen dit plan niet besproken, bekeken of
aangepast. Roken in de horeca, op straat, terras en thuis volgen we de landelijke richtlijnen.
In 2040 zullen ook de Haarlemse rookhuizen hun deuren sluiten. Roken zal niet worden verboden in Haarlem en we gaan de huidige rokers ook zeker niet betuttelen, maar voor de generatie die nu geboren wordt zal het straks logisch zijn dat je niet zo maar ergens tabak kunt kopen en dat je het nergens kunt roken behalve thuis.

RemcoRheebyWilliamRuttenRemco Rhee: Als journalist is Remco automatisch sterk verbonden met de wereld om hem heen, maar het betrokken Haarlems hart klopt al van jongs af aan. Als ondernemer kent hij vele gezichten in onze stad en ook heeft hij jaren voor het geluid in de ochtend gezorgd wanneer de onze stad opstond met Haarlem105 op de radio en Remco door de speakers. Als één van de nieuwe bouwstenen in onze partij zullen met hem ook nieuwe geluiden komen. En hoewel Remco zelf rookt is dit het eerste nieuwe geluid dat we met en namens hem op kunnen schrijven. .