Motie: Wijkagent o wijkagent, waar bent u toch ?

wijkagent

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering (bijeen op 6 t/m 9 november 2017,
In beraadslaging over de Begroting 2017) op 23 november 2017.

Overwegende dat:
– Burgemeester Wienen op meerdere momenten heeft gezegd dat in Haarlem wel voldaan wordt aan de verhouding van 1 wijkagent op 5000 inwoners.
– Dit op het eerste gezicht lijkt of alles in orde is.

Wetende dat:
– Wijkraden en bewoners aangeven de wijkagent toch veel minder vaak in hun wijk te zien dan normaal het geval was.
РWijkagenten zelf ook aangeven vroeger wel tot 80% in de wijk aanwezig te zijn, maar nu soms nog maar voor 40%. Dit vooral door cursussen, ziekmeldingen van collega’s, extra bureaudiensten en regio diensten.
– Wijkagenten er ook op wijzen, dat de ene wijk ook helemaal niet te vergelijken is met de andere wijk, bijvoorbeeld omdat er in de ene wel scholen en een ggz instelling staan (die extra aandacht en capaciteit vragen) en in de andere wijk niet.
– Ooit de geruststellende gedachte leefde dat de wijkagent in de haarvaten van de wijk zat en we in Haarlem zo ellende konden voorkomen voor het begon, maar dit nu dus niet meer het geval is

Draagt het college op
Om met een voorstel te komen zodat wijkagenten gewoon weer in hun eigen wijk aanwezig zijn en het aanspreekpunt voor de buurt zijn. Dat zij weer in de haarvaten van de wijk zitten en niet te veel buiten dienst of op het hoofdbureau zitten. Het voorstel zou een minimum grens kunnen bevatten dat de wijkagent gemiddeld in zijn of haar wijk aanwezig moet zijn.
Dit voorstel wordt voor de kadernota aangeboden.

Bron foto: Google – Themanieuws.nl