Motie: Gelijke monniken gelijke kappen

geld

Motie Gelijke monniken gelijke kappen, de gemeente Haarlem is een betrouwbare overheid zowel bij betalen als bij terugbetalen.

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 november 2017.

Overwegende dat:
– Er is vastgesteld dat bij het overnemen van een Omgevingsvergunning geen leges geheven hadden mogen worden, maar dat het in het verleden ten onrechte wel is gebeurd.
– Haarlemmers dus betaald hebben, terwijl dit niet moest.
– De gemeente bij Haarlemmers die leges niet betalen aanmaningen stuurt en uiteindelijk een deurwaarder inschakelt om betaald te krijgen.
– Het andersom, als de Haarlemse bevolking onterecht betaald heeft, uitermate vreemd en onbetrouwbaar overkomt als de gemeente Haarlem dan niet terugbetaald.

Geeft het college de opdracht:
– Situaties waarin zich dit voordoet actief te melden aan de raad.
– Om wanneer onze Haarlemmers onterecht geld hebben moeten betalen aan de gemeente er voor te zorgen dat zij hun geld zo snel mogelijk en voor het volledige bedrag terugkrijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Bron foto: Google –¬†burgerbelangenraalte.nl